Yapının Adı: Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi
İşveren Kurum: Tika
İnşaat Alanı: 17.000m2 - 200 hasta yatak kapasiteli
Yapının Özellikleri: Yapı, 3 ana bloktan oluşmaktadır. Yapı, Z+3 kat olmak üzere toplam 4 katlıdır. Tam teşekküllü bir hastanede olması gereken acil kısmı, poliklinikler, hasta yatak blokları, ameliyathaneler, yoğun bakım birimleri, laboratuvarlar, teşhis üniteleri, yemekhane vb. tüm fonksiyonları içermektedir. Ayrıca konferans ve toplantı salonları, kafeteryalar gibi yardımcı fonksiyonlarda düşünülmüştür.
Büyük görüntü için resimlere tıklayınız